تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
معارف اسلامی و مدیریت 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
15.95 
فوق لیسانس 
 
مدیریت تحول 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
17.27 
دکترا 
1396 
مدیریت گرایش رفتاری 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
18.21 
خارج 
1395 
معارف اسلامی 
حوزه علمیه قم 
0.00 
سطح 1 
1380 
حوزوی 
حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) 
16.00 
سطح 2 
1385 
حوزوی 
حوزه علمیه قم 
16.00 
سطح 3 
1390 
حوزوی 
حوزه علمیه قم 
16.00