بررسی سازوکارهای نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی(ع)
50 بازدید
محل نشر: نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی شماره 5
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای مطالعه مقاله به سایت نشریات موسسه امام خمینی(ره) رجوع شود