کنترل و نظارت اثربخش در سیره امام علی(ع) با تأکید بر نامه های نهج البلاغه
34 بازدید
محل نشر: همایش کارکردهای دین وحیانی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
...