خلاقیت سازمانی
28 بازدید
محل نشر: فرهنگ علوم انسانی و اسلامی پژوهشکده باقرالعلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
...
آدرس اینترنتی