جهانی شدن و آینده نگاری جایگاه فرهنگ اسلامی با رویکرد صیانت و توسعه
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه تبلیغ و ارتباطات دینی شماره 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی